• Tin tức
22 Mar

Giãn Giấy Trong in tờ rời & Cách giải quyết

Cập nhật vào lúc 2012-03-22 10:01:56

Tại các vùng gần đầu kẹp nhíp ta có sự chồng màu chính xác nhưng về phía góc trên bên phải hay trái của tờ in thì không chồng màu. Giấy giãn do rất nhiều nguyên nhân tổng hợp như: Loại giấy, chiều sớ giấy, chất làm ẩm, tính chất phủ mực của sản phẩm in, các thông số thiết lập trên máy vd áp lực in, vv.

[ Chi tiết ]

25 Feb

Các kỹ thuật trapping

Cập nhật vào lúc 2012-02-25 11:56:56

Khi thực hiện các ấn phẩm đặc biệt là các ấn phẩm bao bì, những người thiết kế gặp không ít khó khăn và lúng túng khi phải xử lý những vùng bị lé trắng giữa các vùng chồng lấn các màu. Đôi khi vì các hiện tượng này mà chúng ta đã phải hao tốn nhiều công sức, thời gian và tiền bạc để làm lại.

[ Chi tiết ]

25 Feb

Công nghiệp in Việt Nam - Ô nhiễm môi trường và giải pháp

Cập nhật vào lúc 2012-02-25 11:55:57

Ngoài việc tăng cường đổi mới công nghệ, ngành công nghiệp in nước ta trong những năm qua đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ về số lượng cơ sở sản xuất cũng như quy mô sản xuất. Đồng thời với sự tăng trưởng này, lượng chất thải của các cơ sở sản xuất in cũng ngày càng gia tăng, nhưng việc đánh giá mức độ ô nhiễm do các nguồn thải công nghiệp này và nghiên cứu để đưa ra các giải pháp kỹ thuật công nghệ đề xử lý nó...

[ Chi tiết ]

25 Feb

DUNG DỊCH LÀM ẨM TRONG IN OFFSET

Cập nhật vào lúc 2012-02-25 11:45:38

DUNG DỊCH LÀM ẨM TRONG IN OFFSET Nói đến in Offset (ướt) thì phải nói đến dung dịch làm ẩm, một yếu tố có tầm quan trọng thứ...3 (còn phần quan trọng thứ 1 và 2 sẽ được đề cập đến trong bài viết khác) trong in Offset. Sự cân bằng mực nước sẽ cho kết quả in tốt và đều đặn cả palet giấy (vấn đề khó khăn). Để đảm bảo vấn đề đó, yêu cầu trước tiên là dung dịch làm ẩm (DDLA) phải tối ưu cả về thành phần và các tính chất vật lý,...

[ Chi tiết ]