Bạn biết gì về giấy in?

Cập nhật vào lúc 2013-06-24 09:34:07


Khái niệm về Giấy in

Ford ( viết tắt là F ) là giấy trắng nhám 2 mặt, loại giấy VP mà ta thường hay sử dụng ấy

Couchue ( viết tắt là C ) là giấy trắng 2 mặt láng bóng, mềm & mịn thường dùng in tờ rơi, brochure, catologue......

Briston ( viết tắt là B ) là giấy trắng 2 mặt bóng, ko láng & mềm như C, thường để in Folder, bìa catolo,. Namecard, hộp giấy...

Duplex ( viết tắt la D ) là giấy 1 mặt bóng, 1 mặt nhám ( màu khác ) , thường để in Hộp giấy, túi giấy,.....

Định lượng : cái số mà thấy phía sau ( vd : C ' 230. B ' 250 )
đó là độ dày của giấy
Đó là các khái niệm cơ bản về
Giấy in