Sản phẩm mới

Hộp Bánh Kem Nắp đậy QUEEN

Hộp Bánh Kem Nắp đậy QUEEN Kích thước: 25 x 25 x 16 (cm) 30 x 30 x 16 (cm) 35 x 35 x 16 (cm) Thân hộp: - Giấy: D250 Bồi carton 1 trắng 1 xell. - In offset 4 màu mặt. Cán màng mờ một mặt, bế thành phẩm Nắp: - Giấy D350 (Loại 1) - In offset 4 màu mặt. Cán vân, cán màng bóng một mặt, bế thành phẩm.

Giá tham khảo